Nieuwsbrief 2016-01

Van de voorzitter:

Hallo leden van Badminton Zevenhuizen,

Omdat zowel op de extra leden vergadering van 17 mei als de gewone ledenvergadering van 11 oktober 2016 slechts zo 'n kleine 20% der leden (meestal dezelfde) aanwezig waren, meent het bestuur ook de overige 80 % van de leden via deze nieuwsbrief op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen binnen onze vereniging. Natuurlijk weet je door de oproepen voor de ALV's en door de begeleidende schrijvens erbij, al één en ander.

De volgende veranderingen zijn of worden doorgevoerd:

1) Vanaf 1 augustus beginnen we ook op vrijdag pas om 20.30 uur.

2) Vanaf 1 augustus is 1/3 deel van de zaal op woensdag aan Hans Bakker in

     onderhuur gegeven ten behoeve van training van BCN leden.

3) Op sommige vrijdagen (meestal vakanties) komen BCN leden bij ons trainen.  

4) Omdat het competitieteam is opgeheven (de meeste leden hebben onze

     vereniging verlaten), gaan we Badminton Nederland opzeggen.

5) Sommigen statuten waren speciaal voor Badminton Nederland aangepast.

     We gaan deze specifieke statuten "niet meer van toepassing" verklaren.

6) Er is ook een nieuw artikel 9 in het huishoudelijk reglement gemaakt,

      waardoor we de relatie met de bond eenvoudiger kunnen regelen.

7) Naar aanleiding van de aanbevelingen op de extra ledenvergadering van

     17 mei, gaan we de vrijdaggroep samenvoegen bij de woensdag-vrijdag-

    groep, waardoor er één groep woensdag-vrijdagspelers ontstaat. Zij gaan

  een contributie van € 180.00/per jaar betalen.

       De maandagspelers gaan een aparte groep vormen met een contributie

     van € 145.00/per jaar. Maandagochtendspelers, die soms ook 's avonds

     komen spelen blijven uiteraard van harte welkom.

     Mocht de verhoging van de contributie voor de vrijdagspelers

      onoverkomelijke bezwaren opleveren, Dan is een financiële

     ondersteuning via onze sponsor Floor de Ruiter (mastersteaandcoffee.nl)

     mogelijk, zo zei hij ons op de extra ALV.

8)   Het bestuur wil nog even benadrukken, dat spelen bij onze vereniging

     geheel voor eigen risico is. We gaan er dan ook van uit, dat iedereen

     een goede WA verzekering heeft.

Rest ons nog te vermelden, dat het bestuur zich verheugd heeft in de grote opkomst van de leden naar ons 8e lustrum. De door Ronald Luijtjes georganiseerde Barbecue was een doorslaand succes. De door Fred de Kreek gebakken biefstukjes waren heerlijk. Voor sommige leden zou dit ook jaarlijks mogen gebeuren. We houden dit in ons achterhoofd.

Namens het bestuur, Pim van Bruggen

Kalender

Mei 2019
Z M D W D V Z
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Advertorial